Banners
דלג על Banners
פייסבוק
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

טופס המלצה - אות המתנדב המצטיין 2015

לכבוד:

הוועדה לבחירת מתנדבים מצטיינים לקבלת "אות המתנדב המצטיין" 2015

פרטי המועמד

ניתן למלא קטגוריה אחת או יותר

קטגוריות:

א. מתנדבים מצטיינים (בוגרים)

ב. מתנדבים מצטיינים (בני נוער)

ג. קבוצה / ארגון מתנדב

שים/י לב: חובה למלא פרטים אישיים בסוף הטופס!

קטגוריה א' - מתנדבים מצטיינים (בוגרים)

פרטי המועמד/ת:

*

 

 

*
*
*

*

קטגוריה ב' - מתנדבים מצטיינים (בני נוער)

פרטי המועמד/ת:

*

 

 

*
*
*

*

קטגוריה ג'- קבוצה/ארגון מתנדב

*

 

*
*
*
*
*

פרטים על ההתנדבות:

1. *

 

2. *
3. *
4. *
5. *

פרטי הממליץ:

*

 

*

checked

לשאלות / בירורים - רכזת מתנדבים ורד פרץ: 050-2059234

 

עבור לתוכן העמוד