Banners
דלג על Banners
פייסבוק
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

שירות חדש - מעון יום לגילאי 0-3 בפיקוח התמ"ת ייפתח בראשון בספטמבר

22/01/2018
הקש להגדלה! (הגדל)
הקש להגדלה!

 

בשנת הלימודים הקרובה ייפתח בעיר מעון חדש לגילאי 0-3 ע"פ קריטריון זכאות משרד העבודה והרווחה (לשעבר תמ"ת). המעון שיופעל ע"י זכיין ייפתח במבנה החדש שהקימה העירייה ברחוב האתרוג – קומת המבנה התחתונה תשמש ל 3 כיתות מעון ( ע"פ גילאים). הקומה השנייה של המבנה תהווה שלוחת מתנ"ס – לפעילות חוגים ופנאי לרווחת  הציבור. ההרשמה למעון תתקיים ב 4-22.2.2018
בימים אלה אף קיבלה העירייה בשמחה את החלטת משרד העבודה והרווחה לתמוך בפרוייקט ולהעביר לעירייה תמיכה בהיקף  3.1 מיליון ₪ -כהשתתפות בהקמת המבנה.

עבור לתוכן העמוד