Banners
דלג על Banners
פייסבוק
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

חדשות העיר

בית פעילות חדש נחנך למועדונית הנערות שמפעיל האגף לשירותים חברתיים בשלוש השנים האחרונות.קרא עוד >>
20/06/2017
ניתנת בזאת הודעה על מועד להגשת בקשות תמיכה לשנת 2017 עפ"י נוהל תמיכות
במוסדות ציבור ברשויות מקומיות כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים 4/2006 (להלן-"הנוהל) להשלמת בניית בתי כנסת בלבד.קרא עוד >>
4/06/2017
בחמישי האחרון התקיים לראשונה בגבעת שמואל ערב מידע למשפחות אשר בראשן הורה עצמאי הורה עצמאי הינו מונח כולל לגרושים-גרושות/אלמנים-אלמנות / הורות יחידנית.קרא עוד >>
19/06/2017
הוועדה תדון בשינוי גבולות והכללתה של אוניברסיטת בר -אילן בתחומה המוניציפאלי של גבעת שמואלקרא עוד >>
13/06/2017
מחזור א' באולפנת אמי"ת גבעת שמואל סיים את לימודיוקרא עוד >>
13/06/2017
בשבוע שעבר בחוף דור קיים האגף לשירותים חברתיים, בשיתוף משרד הרווחה, סדנה בתנאי נופש להורים לילדים מיוחדים. השתתפו 23 הורים זוגות ויחידים.קרא עוד >>
13/06/2017
בימים האחרונים נפתח לתנועה רחוב חדש בתב"ע 3154 (דרום רמת הדר). הרחוב הקרוי על שמו ראש הממשלה המנוח יצחק שמירקרא עוד >>
6/06/2017
ועדת המכרזים בחרה במשרד החינוך בחנית סויסה–אלון לתפקיד מנהלת התיכון הממלכתי שיפתח שעריו בספטמבר הקרוב.קרא עוד >>
6/06/2017
עבור לתוכן העמוד