Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

מכרזים ותמיכות

 
קורות חיים בצירוף תעודות והמלצות יש לשלוח לעיריית גבעת שמואל רח' בן גוריון 24 ,
גבעת שמואל 54017 ו/או בפקס מס': 03-5319248 , עד ליום שני 31.7.2017 בשעה
15:00 ניתן לשלוח במייל: shmuel.muni.il-job@givat חובה לציין מספר מכרז 29/2017קרא עוד >>
23/07/2017
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות המלצות ואישורים
לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24 , גבעת שמואל 54017 , עד ליום שני 31.7.2017
בשעה 15:00 . נא לציין מספר מכרז 30/2017 .
ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248 , או במייל: job@givat-shmuel.muni.קרא עוד >>
17/07/2017
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות המלצות ואישורים
לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24 , גבעת שמואל 54017 , עד ליום שני 31.7.2017
בשעה 15:00 . נא לציין מספר מכרז 31/2017 .
ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248 , או במייל: job@givat-shmuel.muni.קרא עוד >>
17/07/2017
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, תוך ציון מספר מכרז 28/2017, עד ליום ראשון 30.7.2017 בשעה 15:00.
ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.il
קרא עוד >>
16/07/2017
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום חמישי 27.7.2017 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 27/2017
ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.il
לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' מור יניב 03-5319293קרא עוד >>
10/07/2017
הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד במסירה ידנית, בתיבת המכרזים מכרז פומבי מס' 14/2017 במשרדי הרשות ברחוב בן גוריון 24 גבעת שמואל וזאת לא יאוחר מיום 5/6/2017 בשעה 15:00.קרא עוד >>
23/05/2017
קורות חיים בצירוף תעודות והמלצות יש לשלוח לעיריית גבעת שמואל רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017 ו/או בפקס מס': 03-5319248, עד ליום חמישי 01.6.2017 בשעה 15:00 ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il חובה לציין מספר מכרז 13/2017קרא עוד >>
8/05/2017
קורות חיים, תעודות, המלצות יש לשלוח לכתובת: עיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017. יש לציין מספר מכרז 12/2017.
ניתן לשלוח לפקס: 03-5319248 ו/או למייל: job@givat-shmuel.muni.il עד ליום חמישי 08.6.2017 בשעה 15:00.קרא עוד >>
4/05/2017
מועמדים מתאימים ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות אישורים והמלצות לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24 גבעת שמואל 54017, תוך ציון מספר מכרז 10/2017, עד ליום חמישי 27.4.2017 בשעה 15:00. ניתן לשלוח בפקס: 03-5324934.
שליחת קורות חיים למייל: viki@givat-shmuel.muni.il
קרא עוד >>
19/04/2017
קורות חיים בצירוף תעודות והמלצות יש לשלוח לעיריית גבעת שמואל רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017 ו/או בפקס מס': 03-5319248, עד ליום חמישי 20.4.2017 בשעה 15:00 ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il חובה לציין מספר מכרז 11/2017קרא עוד >>
3/04/2017
קורות חיים, תעודות והמלצות, יש לשלוח לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24 , גבעת שמואל 54017, עד ליום שלישי 18.4.2017 בשעה 15:00.יש לציין מס' מכרז 8/2017.קרא עוד >>
16/03/2017
מועמדים מתאימים ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24 גבעת שמואל 54017, תוך ציון מספר מכרז 7/2017, עד ליום חמישי 30.3.2017 בשעה 15:00. ניתן לשלוח בפקס: 03-5324934.קרא עוד >>
14/03/2017
נא לשלוח קורות חיים למייל shahaf.gs5@gmail.com או פקס 03-5326317
ניתן לקבל פרטים נוספים בטל: 03-5348120 ג'ודי או קטיה
קרא עוד >>
15/01/2017
  1. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד