Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

דוחות כספיים - תקציב העירייה

 

*תקציב עיריית גבעת שמואל לשנת הכספים 2016

 
* דוח כספי רבעון 4 לשנת 2013


*
תקבולים ותשלומים לפי אגף ומחלקה - הצעת תקציב
* מאזן כספי לשנת 2012
* ממצאים עיקריים בדו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת 2012*
תמצית הדוחות הכספיים
*
מאזן כספי לשנת 2011
* ממצאים עיקריים בדו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת 2011תמצית הדוחות הכספיים
* ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב* תמצית הדוחות הכספיים
*
ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב* תמצית הדוחות הכספיים
*
ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב
עבור לתוכן העמוד