Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

מכרזים ישנים

את ההצעות יש להגיש, במסירה אישית, במשרדי עיריית גבעת שמואל, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, עד ליום 30.5.13 בשעה 15:00.קרא עוד >>
13/05/2013 11:00
מועמדים מתאימים ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24 גבעת שמואל 54012, תוך ציון מספר מכרז, עד ליום חמישי 9.5.2013 בשעה 12:00. ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il. או בפקס: 03-5324934.קרא עוד >>
25/04/2013 21:00
מועמדים מתאימים ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24 גבעת שמואל 54012, תוך ציון מספר מכרז, עד ליום חמישי 9.5.2013 בשעה 12:00. ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il. או בפקס: 03-5324934.קרא עוד >>
25/04/2013 21:00
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום רביעי 8.5.2013 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז.קרא עוד >>
24/04/2013 10:00
את ההצעות יש להגיש, במסירה אישית, במשרדי עיריית גבעת שמואל, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, עד ליום 7.4.13 בשעה 15:00קרא עוד >>
19/03/2013 07:00
מועמדים/ות מתאימים/ות ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54012, תוך ציון מספר מכרז 10/2013, עד ליום שלישי 2.4.2013 בשעה 12:00. ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il. או בפקס: 03-5324934.קרא עוד >>
17/03/2013 07:00
כנס מציעים והבהרות חובה יתקיים בתאריך 27.2.13 בשעה 9:30 בבניין העירייה.
מועד אחרון להגשת הצעות במסירה אישית עד ליום 12.3.13 בשעה 15:00 לתיבת המכרזים של העירייה בבניין העירייה, רחוב בן גוריון 24, גבעת שמואל (טל. 03-5319282).
קרא עוד >>
17/02/2013 15:00
מועמדים מתאימים ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24 גבעת שמואל 54012, תוך ציון מספר מכרז, עד ליום חמישי 7.2.2013 בשעה 15:00. ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il. או בפקס: 03-5324934.קרא עוד >>
27/01/2013 23:55
מועמדים מתאימים ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24 גבעת שמואל 54012, תוך ציון מספר מכרז, עד ליום חמישי 7.2.2013 בשעה 15:00. ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il. או בפקס: 03-5324934.קרא עוד >>
27/01/2013 23:50
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום שני 21.1.2013 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 2/2013. ניתן לשלוח בפקס:03-5324934 או במייל: gabi_b@givat-shmuel.muni.il
ייענו רק מועמדים העונים על דרישות התפקיד.
קרא עוד >>
7/01/2013 16:00
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום רביעי 17.1.2013 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 1/2013. ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.il.קרא עוד >>
3/01/2013 11:00
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום רביעי 2.1.2013 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 39/2012.קרא עוד >>
23/12/2012 10:30
מועמדות למשרה בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה רלבנטית, לרבות תעודת הסמכה, רישיון לעריכת דין, והמלצות יש להגיש במעטפה סגורה ולהפקידה בתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה, ברחוב בן גוריון 24 גבעת שמואל, עד לתאריך 23.12.2012 בשעה 15:00. קרא עוד >>
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום חמישי 29.11.2012 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז.קרא עוד >>
18/11/2012 23:00
מועמדים מתאימים ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24 גבעת שמואל 54012, תוך ציון מספר מכרז, עד ליום חמישי 29.11.2012 בשעה 15:00. ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il. או בפקס: 03-5324934.
קרא עוד >>
18/11/2012 23:00
קורות חיים בצירוף תעודות ואישורים יש לשלוח לעיריית גבעת שמואל , רח' בן גוריון 24 , גבעת שמואל 54017, בציון מספר מכרז, עד ליום רביעי 26.11.2012 - בשעה 15:00.קרא עוד >>
13/11/2012 18:30
*********************************
הקובץ באתר הינו טיוטא לעיון בלבד
*********************************
את ההצעות יש להגיש במסירה אישית במשרדי עיריית גבעת שמואל, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, עד ליום ה-29/11/2012 בשעה 15:00.קרא עוד >>
13/11/2012 07:00
קורות חיים בצירוף תעודות ואישורים יש לשלוח לעיריית גבעת שמואל , רח' בן גוריון 24 , גבעת שמואל 54017, בציון מספר מכרז, עד ליום רביעי 7.11.2012 - בשעה 15:00.קרא עוד >>
1/11/2012 13:00
קורות חיים בצירוף תעודות ואישורים יש לשלוח לעיריית גבעת שמואל , רח' בן גוריון 24 , גבעת שמואל 54017, בציון מספר מכרז, עד ליום רביעי 14.11.2012 - בשעה 15:00.קרא עוד >>
1/11/2012 13:00
עבור לתוכן העמוד