Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

מכרזים ישנים

יש להגיש את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז מס' 31/2012, במסירה אישית עד ליום 4.11.12 שעה 15:00 לתיבת המכרזים של העירייה הממוקמת במשרד מנכ"ל העירייה, בבנין העירייה, רחוב בן גוריון 24, גבעת שמואל.קרא עוד >>
23/10/2012 01:00
קורות חיים בצירוף תעודות ואישורים יש לשלוח לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, בציון מספר מכרז, עד ליום חמישי 25.10.2012 - בשעה 15:00.קרא עוד >>
17/10/2012 22:00
קורות חיים בצירוף תעודות ואישורים יש לשלוח לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, בציון מספר מכרז, עד ליום חמישי 25.10.2012 בשעה 15:00.קרא עוד >>
12/10/2012 01:00
קורות חיים בצירוף תעודות ואישורים יש לשלוח לעיריית גבעת שמואל , רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, בציון מספר מכרז, עד ליום חמישי 25.10.2012 בשעה 15:00.קרא עוד >>
12/10/2012 01:00
סיור קבלנים חובה יתקיים בתאריך 15.10.12 בשעה 10:00 בבניין העירייה. יש להגיש את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז מס' 25/2012, במסירה אישית עד ליום 25.10.12 שעה 15:00 לתיבת המכרזים של העירייה הממוקמת במשרד מנכ"ל העירייה, בבנין העירייה, רחוב בן גוריון 24, גבעת שמואל.
קרא עוד >>
21/09/2012 07:00
מועמדים/ות העונים בדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום חמישי 11.10.2012בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז.
ניתן לשלוח בפקס: 03-5324934, או במייל: job@givat-shmuel.muni.il
ייענו רק מועמדים העונים על דרישות התפקיד.קרא עוד >>
20/09/2012 07:00
קורות חיים בצירוף תעודות, אישורים והמלצות, יש להגיש עד יום חמישי 11.10.2012 בשעה 15:00, לעיריית גבעת שמואל, מכרז מספר 26/2012, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, או בפקס: 03-5319248 או במייל לכתובת: job@givat-shmuel.muni.il
(לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיציק בטלפון: 03-7266847).קרא עוד >>
20/09/2012 07:00
את ההצעות יש להגיש, במסירה אישית, במשרדי עיריית גבעת שמואל, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, עד ליום 6.8.12 בשעה 15:00.קרא עוד >>
19/07/2012 12:00
את ההצעות יש להגיש, במסירה אישית, במשרדי עיריית גבעת שמואל, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, עד ליום 31.7.12 בשעה 15:00.קרא עוד >>
17/07/2012 07:00
קורות חיים בצירוף תעודות ואישורים, יש לשלוח לפקס מספר: 03-5326317 עבור גב' אהובה עציוני, עד ליום ראשון 22.7.2012 בשעה 15:00. ייענו רק מועמדים/ות העומדים/ות בדרישות התפקיד. קרא עוד >>
11/07/2012 07:00
קורות חיים, בצירוף תעודות ואישורים, יש לשלוח לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, בציון מספר מכרז, עד ליום חמישי 5.7.2012 בשעה 15:00. ייענו רק מועמדים/ות העונים/ות לדרישות התפקיד.קרא עוד >>
25/06/2012 10:00
יש להגיש את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז מס' 17/2012, במסירה אישית עד ליום 1.7.12 שעה 15:00 לתיבת המכרזים של העירייה הממוקמת במשרד מנכ"ל העירייה, בבנין העירייה, רחוב בן גוריון 24, גבעת שמואל.קרא עוד >>
11/06/2012 06:00
קורות חיים בצירוף תעודות ואישורים, יש לשלוח לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017. ו/או במייל: job@givat-shmuel.muni.il, בציון משרה מספר מכרז 16/2012, עד ליום חמישי 14.6.2012 בשעה 15:00. ייענו רק מועמדים העומדים בדרישות התפקיד.
קרא עוד >>
30/05/2012 01:00
מועמדים מתאימים ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות ואישורים לעיריית גבעת שמואל רחוב בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום שלישי 29.5.2012 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז. ניתן לשלוח למייל: job@givat-shmuel.muni.il (לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיציק בטלפון: 03-7266847).
קרא עוד >>
17/05/2012 14:00
יש להגיש את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז מס' 14/2012, במסירה אישית עד ליום 20.5.12 שעה 15:00 לתיבת המכרזים של העירייה הממוקמת במשרד מנכ"ל העירייה, בבנין העירייה, רחוב בן גוריון 24, גבעת שמואלקרא עוד >>
11/05/2012 07:00
קורות חיים בצירוף תעודות, אישורים והמלצות, יש להגיש עד יום שלישי 15.5.2012 בשעה 15:00, לעיריית גבעת שמואל, מכרז מספר 13/2012, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, או בפקס: 03-5319248 או במייל לכתובת: job@givat-shmuel.muni.il. לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיציק בטלפון : 03-7266847.קרא עוד >>
2/05/2012 02:00
קורות חיים בצירוף תעודות, אישורים והמלצות, יש להגיש עד יום ראשון 25.3.2012 בשעה 15:00, לעיריית גבעת שמואל, מכרז מספר 10/2012, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, או בפקס: 03-5319248 או במייל לכתובת: job@givat-shmuel.muni.il (לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיציק בטלפון : 03-7266847)קרא עוד >>
12/03/2012 10:00
קורות חיים בצירוף תעודות, המלצות ואישורים יש להגיש במעטפה סגורה, ולציין מספר מכרז 11/2012, במזכירות העירייה, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017 , עד לתאריך 20.3.2012 בשעה 15:00.קרא עוד >>
11/03/2012 15:00
מועמדים מתאימים ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות ואישורים לעיריית גבעת שמואל רחוב בן
גוריון 24 , גבעת שמואל 54017 , עד ליום שלישי 18.3.2012 בשעה 15:00 . נא לציין מספר מכרז.
ניתן לשלוח למייל: shmuel.muni.il-job@givat. לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיציק בטלפון:03.7266847קרא עוד >>
4/03/2012 12:00
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד