Banners
דלג על Banners
פייסבוק
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

הנחה בארנונה עבור תושבינו המשרתים במילואים

הגדל

הודעה בדבר הנחה בארנונה עבור תושבינו המשרתים במילואים
בימים האחרונים קיבלו הרשויות המקומיות ממשרד הביטחון את רשימת הזכאים להנחה מארנונה לחיילי מילואים המשרתים שירות פעיל.

בהתאם לקובץ התקנות 7974 עדכון לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג -1993, במסגרתן ניתנה לרשות המקומית האפשרות למתן הנחה למשרתי שירות מילואים פעיל ובהתאם להחלטת מועצת העיר לפני כחצי שנה על מתן הנחה זו, תעודכן הנחה בשיעור של 5% מסכום הארנונה השנתית.
ההנחה תעודכן בחשבון הארנונה הקרוב- נובמבר 2018 ותינתן רטרואקטיבית מחודש ינואר 2018.
*שימו לב- ההנחה בהתאם לרשימות שהועברו ממשרד הביטחון ותינתן למחזיק בנכס עבור חיוב ארנונה למגורים בלבד.

לבירורים נוספים יש לפנות לאגף הגביה בטל' 072-2147340 או בדוא"ל gvia@givat-shmuel.muni.il

עבור לתוכן העמוד