Banners
דלג על Banners
פייסבוק
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

חברי מועצת העיר

מועצת העיר גבעת שמואל

מועצת העיר גבעת שמואל מונה כיום 13 חברות וחברים (כולל ראש העירייה), שנבחרו בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות. בדומה לכנסת במישור הלאומי, מועצת העיר הינה פרלמנט מקומי המורכב מחברי הרשימות השונות שהתמודדו בבחירות. כך גם יש סיעות שחברו לפעול כקואליציה, ומולן סיעות אופוזיציה.

תפקידי המועצה הם בעיקר לדון ולקבל החלטות בנושאים רבים שבהם היא מחויבת על פי החוק וכן בנושאים שוטפים כפי שמוגדר בפקודת העיריות. בין היתר עליה לאשר: תקציב שנתי רגיל, תקציבים בלתי רגילים (לפיתוח ולפרויקטים), צו מסים (ארנונה) מידי שנה, מינוי ועדות חובה וועדות רשות עירוניות ועוד. 

המועצה מתכנסת אחת לחודש לישיבה מן המניין, אלא אם כן החליטה על פגרה שנתית שאינה יכולה לעלות על חודשיים. בנוסף מתקיימות מעת לעת ישיבות שלא מן המניין לדיון בנושאים מיוחדים. כל ישיבות המועצה פתוחות לקהל הרחב, לשמיעת הדיונים.


חברי מועצת העיר - מליאה

סיעה

שם

נייד

דוא"ל

תנופה בגבעה יוסי ברודני
ראש העיר
052-8413111

ybrodny@givat-shmuel.muni.il

תנופה בגבעה
בני סומך
סגן ראש העיר
054-3025094

bennysomech@gmail.com

תנופה בגבעה אורי וייס 050-5666066

Ziput.lakol@gmail.com

תנופה בגבעה אריאל פרקש 052-6653881

FARKASHA71@GMAIL.COM

ג"ש שלמה גרדה 054-6765172

Shlomigerda@gmail.com
Shlomi.Gerda@il.nestle.com

ג"ש הרצל ארביב

050-5235136

h.arviv10@gmail.com

הבית היהודי יעקב ויליאן
סגן ראש העיר
050-4323507

vilian_j@hotmail.com

הבית היהודי מיכל וולדיגר 054-4447650

michalwold@gmail.com

הבית היהודי עדי גרוס 054-6622399

ahg@zahav.net.il

חופש משה מרר
סגן ראש העיר
054-9299264

marer@zahav.net.il

חופש מנחם צרויה 054-4467568

Menahem125@walla.com

חופש מיכל נתנאל 054-4959870

Michalnetanel101@walla.co.il

ביחד נעמי עיני-פלדמן 052-7038883

Adv.feldman@gmail.com

 

עבור לתוכן העמוד