Banners
דלג על Banners
פייסבוק
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא
  ידיים רצים בית ספר

  רישום למוסדות החינוך

  רישום לגני הילדים


  לחצו כאן לצפייה בחוברת הרישום לגני הילדים.
  רישום לתיכון השש שנתי


  רישום לבית הספר התיכון הממלכתי הראשון בגבעת שמואל.

  הנחיות לרישום ודפי מידע נשלחו על ידי בתי הספר לכל בוגרי כיתות ו' ז' ח'. 

  לצפייה בהזמנה לרישום


  מועדי הרישום:

  ימים א', ב', ג' 04.04.17-02.04.17 

  ו' בניסן-ח' בניסן

  בין השעות: 13:30-08:30

  יום ד'  05.04.7 

  ט' בניסן

  בין השעות: 13:30-08:30  ואחרה"צ 18:00-16:00 


  טפסים נדרשים בתהליך הרישום:

  עבור כלל התלמידים:  טופס רישום לתיכון + ויתור על סודיות

  עבור הורים שאינם נשואים: כתב הצהרה והתחייבות  *את כל הטפסים ניתן להוריד גם ממאגר הטפסים בפורטל


  עבור לתוכן העמוד