Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

מחלקת בתי הספר

מנהלת מחלקת בתי הספר


מנהלת המחלקה: גב' מור יהל

טלפון: 03-5319277דבר המנהלת 

השנים בהן נמצא ילד בין כתלי בית הספר הן השנים המשמעותיות ביותר בהן מתגבשת זהותו ואישיותו של כל תלמיד.  

למחלקת בתי הספר קיימת אחריות מוניציפאלית על כל בתי הספר בעיר,

והיא פועלת מתוך אמונה כי תפקידה לתת את התשתית הטובה ביותר כדי שתלמידים יוכלו למצות את יכולתם, במגוון תחומים בהם הם פועלים בתוך בית הספר. בנוסף לכך, מתפקידנו להפעיל תכניות עירוניות המטמיעות ערכים שהוגדרו במדיניות עירונית ויוצרות תחושת שייכות בקרב התלמידים.  בנוסף אנו מספקים מימון ותמיכה לפעילויות בית ספריות שמטרתן העלאת הישגי הלומדים.

המחלקה אחראית על 5 בתי ספר יסודיים, אולפנה, ישיבה ותיכון ממלכתי בהקמה ו 22 עובדים, פורטל זה מהווה חלון ראווה לעשייה שלנו ולפעילות החינוכית המתרחשת בתוך בתי הספר. 

עבור לתוכן העמוד