Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

ישיבות מליאה 2017

מועדי הישיבות מליאת מועצת העיר לשנת 2017:

» 25.1.2017   | כז' בטבת תשע"ז
» 22.2.2017   | כו' בשבט תשע"ז
» 29.3.2017   | ב' בניסן תשע"ז      
» 28.5.2017   | כ"ה באייר תשע"ז
» 28.6.2017   | ד' בתמוז תשע"ז
» 26.7.2017   | ג' באב תשע"ז         
» 30.8.2017   | ח' באלול תשע"ז    
» 27.9.2017   | ז' בתשרי תשע"ח

» 29.11.2017 | יא' בכסלו תשע"ח  
» 27.12.2017 | ט' בטבת תשע"ח


הישיבות יתכנסו בימי רביעי בשעה 19:00 (אלא אם מצוין אחרת) באולם המליאה שבבניין העירייה.
מומלץ להתקשר ולוודא ביום הישיבה המתוכננת כי אין כל שינוי /דחייה ביום ו/או בשעה.
טלפון לברורים: 5319282, 5319227.
 


ישיבה מליאה 8/2017 מן המניין מתאריך 27.09.2017
פרוטוקול
(PDF) | קובץ שמע (אודיו)

 

ישיבה מליאה 7/2017 מן המניין מתאריך 30.08.2017
פרוטוקול
(PDF) | קובץ שמע (אודיו)

 

ישיבה מליאה 6/2017 מן המניין מתאריך 02.08.2017
פרוטוקול
(PDF) | קובץ שמע (אודיו)

 

ישיבה מליאה 1/2017 שלא מן המניין מתאריך 28.06.2017
פרוטוקול (PDF) | קובץ שמע (אודיו)

 

ישיבה מליאה 5/2017 מן המניין מתאריך 28.06.2017
פרוטוקול (PDF) | קובץ שמע (אודיו)

 

ישיבה מליאה 4/2017 מן המניין מתאריך 25.05.2017
פרוטוקול (PDF) | קובץ שמע (אודיו)

 

ישיבה מליאה 3/2017 מן המניין מתאריך 29.03.2017
פרוטוקול (PDF) | קובץ שמע (אודיו)

 

ישיבה מליאה 2/2017 מן המניין מתאריך 22.02.2017
פרוטוקול (PDF) | קובץ שמע (אודיו) 

 

ישיבה מליאה 1/2017 מן המניין מתאריך 25.01.2017
פרוטוקול (PDF) | קובץ שמע (אודיו)

 

 

 

עבור לתוכן העמוד