Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

חינוך מניעתי

מנהלת היחידה: גב' אילנה נחום

טלפון: 03-5319270

דוא"ל: ilana@givat-shmuel.muni.il

 


דבר המנהלת

הרשות למניעת אלימות והתמכרויות (חינוך מניעתי) בעיריית גבעת שמואל הינה יחידה עירונית, שמייצגת את הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול ואת "מצילה" (אגף במשרד לבטחון פנים) ופועלת עימם בשיתוף פעולה מלא.

מטרות על של הרשות למניעת אלימות והתמכרויות: 

1. צמצום התנהגויות סיכון בקרב בני נוער בעיר, כגון: מניעת שימוש באלכוהול וסמים, מניעת אלימות, העלאת המודעות לתופעת הבריונות ברשת וחינוך לגלישה מושכלת ובטוחה

2. קידום מעורבות ואחריות חברתית בקרב התושבים.

3. העלאת המאבק באלימות, סמים ואלכוהול לסדר היום וקידומו למען שמירה על הביטחון האישי של תושבי העיר.

במסגרות החינוך הפורמלי, ניתנים מענים יחודיים העונים על הצרכים הספציפיים של כל בי"ס וכל שכבה.

במסגרות החינוך הבלתי פורמליות והקהילה מתקיימים פרויקטים ופעילויות מגוונות להעברת מידע ומניעת אלימות ושימוש בסמים ובאלכוהול כגון: הרצאות וסדנאות לנוער, הרצאות מידע ומתן כלים להורים, סיירת הורים להגברת מעורבות ההורים בתרבות הבילוי והפנאי של ילדיהם ועוד.

עבור לתוכן העמוד