בתחום זה אחראית המחלקה על הנושאים הבאים:  
הפעלת ניידת סיור סביב מוסדות החינוך, והיא מבצעת סיורי אבטחה בכל גני הילדים ובתי הספר  וביקורות יומיות. 
תקני מאבטחים לאשכולות גני הילדים.
מערכות האזעקה נגד פריצה ואזעקת אש.
המחלקה אחראית על מרכיבי הביטחון במוסדות החינוך הכוללים: גדרות בטחון מוסדיים, שערים, מערכות אינטרקום, מערכות כריזה, לחצני מצוקה ומערכות לגילוי וכיבוי אש.