סימן וי הרצאה וערב הוקרה למתנדבי משמר שכונה המשמר האזרחי ויור"ים

סימן וי ערב הכשרה לצוותי הדרכה בעיר 

סימן וי הרצאה לבעלי תפקידים

סימן וי מפגשי נשים בשביל נשים