הרצאה וערב הוקרה למתנדבי משמר שכונה המשמר האזרחי ויור"ים
ערב הכשרה לצוותי הדרכה בעיר 

הרצאה לבעלי תפקידים