סימן וי הרצאה וערב הוקרה למתנדבי משמר שכונה המשמר האזרחי ויור"ים

סימן וי ערב הכשרה לצוותי הדרכה בעיר 

סימן וי הרצאה לבעלי תפקידים

מפגשי נשים בשביל נשים

הרצאות להורי המועדוניות בגבעת שמואל

התמודדות הצוות החינוכי עם מיניות בגיל הרך

מיניות בריאה וסביבה מוגנת לילדים