תפקידה של המחלקה לשירותי חירום הוא להכין את העירייה ומוסדותיה לשעת חירום. שותפים ומסיים בהתכוננות בתחום הנהלים, ההדרכה, ותרגילים כל גופי הביטחון והחירום הממלכתיים קרי, משטרת ישראל, כיבוי אש, מד"א ופיקוד העורף.