תושבים חדשים – יש להיכנס לקישור ולשלוח את המסמכים הנדרשים לרישום לגל הידע.

• תושבי גבעת שמואל שמעוניינים להירשם לכיתה ג' לגל הידע, 
נא לשלוח בקשת רישום למייל הבא:
sarit_saban@givat-shmuel.muni.il

יש לציין את הפרטים הבאים:
- שם התלמיד + שם משפחה.
- ת.ז. של התלמיד.
- בית הספר בו הוא למד.
- שמות ההורים + טלפונים ניידים.

• כיתה תיפתח בהתאם למספר הנרשמים. יידרש מינימום של 64 תלמידים.

• לחילופין, נוכל לפתוח כיתה עם 34 תלמידים ללא הפרדת בנים בנות עד כיתה ו'.

• בסיום תהליך הרישום נקיים מפגש עם כל ההורים שנרשמו לכיתה ג' בגל הידע.