א. תיכון גבעת שמואל, ישיבת בני עקיבא ואולפנת אמי"ת:
להלן קישור לתאריכי הרישום ולתכנית המעברים.

קישור לתאריכים לפי בתי ספר

ב. החל מיום 3.1.2022, א' בשבט תשפ"ב, ועד ליום 23.1.2022 כ"א בשבט תשפ"ב, יחל רישום אינטרנטי לבתי הספר לשנת הלימודים תשפ"ג.
קישור לטופס האינטרנטי

ג. בקשות ללימודים מחוץ לעיר:
בעיר גבעת שמואל התברכנו במוסדות חינוך על יסודיים מעולים.
בקשות ללימודים מחוץ לעיר יאושרו בוועדת העברות במקרים חריגים בלבד.
המעוניינים להגיש בקשה ללימודים מחוץ לעיר נדרשים לבצע רישום באתר העירייה לבי"ס בגבעת שמואל, ולאחר מכן למלא טופס בקשת העברה.

בקשות העברה יתקבלו עד ה- 27.1.2022 כ"ה בשבט תשפ"ב.
מתן תשובות למגישי בקשות העברה עד ה- 24.3.2022 כ"א באדר ב' תשפ"ב.