מרכז אופק

לתלמידים מחוננים, מוכשרים ומצטיינים, כיתות ג'-ו'