חלוקת מלגות לשנה"ל תשפ"ב

הרינו שמחים להודיע לציבור הסטודנטים תושבי גבעת שמואל הלומדים לתארים ראשון ושני, על חלוקת מלגות לשנת הלימודים תשפ"ב


טפסי מלגות עירייה

 


טפסי מלגות מפעל הפיס

 

 

331dc540-4648-4bbb-b8a6-8141becca886