קול קורא להגשת מועמדות לקבלת אות יקיר/ה העיר - הוארך מועד ההגשה

עיריית גבעת שמואל מזמינה את הציבור להציע מועמדים/ות לקבלת אות יקיר/ת העיר גבעת שמואל לשנת תשפ"ב