חלוקת מלגות לשנה"ל תשפ"א

שמחים להודיע לציבור הסטודנטים תושבי גבעת שמואל על חלוקת מלגות לשנה,ל תשפ"א


פרסום בנושא מלגות

 

הגשת בקשה למלגת עירייה

הגשת בקשה למלגת מפעל הפיס


טקסט נגיש:

סטודנטים תושבי גבעת שמואל

חלוקת מלגות לשנה"ל תשפ"א

הרינו שמחים להודיע לציבור הסטודנטים - תושבי גבעת שמואל הלומדים לתארים ראשון ושני 

על חלוקת מלגות לשנת הלימודים תשפ"א

הטפסים המקוונים למילוי מצורפים בדף זה.

מועד אחרון למילוי הטפסים: י"א חשוון תשפ"א, 29.10.2020 בשעה 15:00