כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז מס' 25/2021 - למתן שירותי ממונה בטיחות פומבי 13/05/2021 11:00 28/06/2021 15:00

עבור לארכיון המכרזים