שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז חיצוני מס18/2020 - תובע/ת עירוני/ת קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/05/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז מס' 17/2020 - הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות חשמל ותקשורת במבני ציבור בעיריית גבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/05/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז מס' 10/2020 - עובד/ת קידום נוער קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 23/02/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז מס' 7/2020 - הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי אחזקת תאורת רחובות בעיריית גבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/01/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז מס' 09/2020 - מזכיר/ה למרכז שחף קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 12/01/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז מס' 53/2019 - הזמנה לקבלת הצעות להקמת קו ביוב מאסף רמת הדר עיריית גבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/06/2019 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז מס' 38/2019: הזמנה לקבלת הצעות לאספקה והתקנה של משטחי בטיחות מסוג גומי ומסוג דשא סינטטי במתקני חצר בגבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/04/2019 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז מס' 17/2019 - הזמנה להציע הצעות למתן שירותי שמאות מקרקעין קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/02/2019 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז מס' 2019 / 10 - הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי קריאה תקופתית של מדי מים, שירותי מוקד חיצוני ושירותים למחלקת הגביה בעיריית גבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/02/2019 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז מס' 2019 / 10 - הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי קריאה תקופתית של מדי מים, שירותי מוקד חיצוני ושירותים למחלקת הגביה בעיריית גבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/01/2019 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז מס' 5/2019 - הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוי ותשתיות בגבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/01/2019 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז מס' 68/2018 - הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי יועץ תנועה קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 07/01/2019 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 1/2019 - עובד/ת תחום ‏מניעת‏ אלימות‏ ופשיעה ומתאם/ת הרשות למלחמה בסמים קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/01/2019 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז מס' 69/2018 - הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות אחזקת מערכות תאורת רחובות בגבעת שמואל קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 06/01/2019 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 70/2018 - עו"ס קהילתי/ת קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 31/12/2018 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 65/2018 - פקח/ית חוקי עזר ברשות המקומית קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 17/12/2018 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי 64/2018 - עו"ס קהילתי/ת קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/12/2018 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: הזמנה מס' 8201/41 - להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים של עיריית גבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 06/08/2018 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: הזמנה מס' 17/2018 להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים בתחום הייעוץ המשפטי קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 18/06/2018 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: דרושים/ות מורים/מורות לעיריית גבעת שמואל קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/12/2017 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 5/2011 - הצעות לביצוע עבודות שיפוץ מבני ציבור בגבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/04/2011 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז 3/2011 - אספקה והתקנת יחידות מיזוג אויר באולם ספורט קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/03/2011 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי 1/2011 - תפקיד מנכ"ל/ית החברה הכלכלית לפיתוח גבעת שמואל בע"מ קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/03/2011 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 4/2011 - מפקח בניה בוועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעת שמואל קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/03/2011 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות במתחם תב"ע 3112 קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/02/2011 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז חיצוני מס' 3/2019 - סגן/ית מנהל/ת אגף שפ"ע קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז מס' 68/2018 - הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי יועץ תנועה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 1/2019 - עובד/ת תחום ‏מניעת‏ אלימות‏ ופשיעה ומתאם/ת הרשות למלחמה בסמים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז מס' 69/2018 - הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות אחזקת מערכות תאורת רחובות בגבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 70/2018 - עו"ס קהילתי/ת קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 65/2018 - פקח/ית חוקי עזר ברשות המקומית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי 64/2018 - עו"ס קהילתי/ת קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 70/2019- פרויקטור/ית לעידוד עלייה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: לאגף החינוך עיריית גבעת שמואל המחלקה לחינוך מיוחד דרושים/ות: קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 61/2018 - מידען/ית תכנוני/ת קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 60/2018 - עו"ד במחלקה המשפטית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 55/2018 - מפקח/ת בנייה ומנהל/ת פרויקטים בוועדה המקומית לתכנון ובנייה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 54/2018 - רכז/ת רישוי עסקים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 53/2018 - עובד/ת מינהל וזכאות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 51/2018 - פקח/ית חוקי עזר ברשות המקומית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 50/2018 - חשב/ת שכר תיקון מכרז קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 49/2018 - מנהל/ת יחידת שכר קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 48/2018 - לבורנט/ית בבית הספר קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז מס' 58/2018 - הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות קטנות של תחזוקה ופיתוח בגבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: 52.2018 - פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 15.10.18 - אישור התקשרות עם ספק יחיד קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 46/2018 - מזכיר/ת בית ספר קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 45/2018 - מנהל/ת בית ספר העל יסודי שש שנתי קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 43/2018 - אב בית / איש/אשת תחזוקה בבית ספר קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 42/2018 - מזכיר/ת הלשכה המשפטית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 40/2018 - דרוש/ה סייע/ת גן ילדים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז חיצוני מס' 38/2018 - פקיד/ת סעד לסדרי דין קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 36/2018 - סייע/ת לגן חינוך מיוחד תקשורתי קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 35/2018 - סייע/ת לגן חינוך מיוחד קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 37/2018 - סייע/ת כיתתי/ת בחינוך מיוחד קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 34/2018 - פקח/ית חוקי עזר ברשות המקומית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 33/2018 - מהנדס/ת עירייה ומנהל/ת אגף הנדסה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 31/2018 - מזכיר/ת הלשכה המשפטית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 22/2018 - לבורנט/ית בבית הספר- תיקון מכרז קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פנימי מס' 27/2018 - פקיד/ת סעד לסדרי דין קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 47/2018 לביצוע עבודות פיתוח, תחזוקת שטחי גינון וטיפול בשטחים פתוחים בגבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 29/2018 - לאספקת תוכנות ושירותי תמיכה למערכות פיננסיות, גביה ואוכלוסין ומערכות נלוות בעיריית גבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: עיריית גבעת שמואל - מכרז פומבי מס' 28/2018 לאספקת תוכנות ושירותי תמיכה למערכות השכר והמערכות הנלוות בעיריית גבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: עיריית גבעת שמואל מכרז פומבי מס' 30/2018 - לביצוע עבודות פיתוח, תחזוקת שטחי גינון וטיפול בשטחים פתוחים בגבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: עיריית גבעת שמואל מכרז מס' 26/2018 - הזמנה לקבלת הצעות לביצוע פיתוח כללי ואחזקת כבישים ומדרכות בגבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: עיריית גבעת שמואל מכרז פומבי מס' 25/2018 קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 24/2018 - רכז/ת לתוכנית מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות במצבי סיכון קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 23/2018 - ספרן/ית בבית ספר תיכון קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 20/2018 - מנהלן/ית לבית ספר תיכון קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 21/2018 (2 משרות) פקח/ית חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 19/2018 - מדריכ/ה למועדונית לילדים בסיכון קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 18/2018 - תובע/ת עירוני/ת קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 7/2018 - מפקח/ת בנייה ומנהל/ת פרויקטים בוועדה המקומית לתכנון ובנייה - תיקון מכרז קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 61/2017 - דרוש/ה סייע/ת גן ילדים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 59/2017 - פרויקטור/ית לעידוד עלייה - תיקון מכרז קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: עיריית גבעת שמואל מכרז פומבי מס' 11/2018 הזמנה לקבלת הצעות לשכירת מתחמי משרדים לצורך הפעלת משרדי עירייה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 12/2018 - הזמנה לקבלת הצעות לשכירת מבנה לצורך הפעלת גן ילדים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: לעיריית גבעת שמואל דרושים/ות סטודנטים/ות לעבודה במוקד העירוני. קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 14/2018 לתפקיד תובע/ת עירוני/ת קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 8/2018 - מהנדס/ת העירייה ומנהל/ת אגף הנדסה - תיקון מכרז קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז מס' 6/2018 - הזמנה להציע הצעות לניהול מרכז יזמות בגבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 3/2018 - הזמנה לקבלת הצעות לאספקת שירותי ביובית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 2/2018 - הזמנה לקבלת הצעות לעריכת ביטוחי העירייה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 1/2018 - הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות להמשך רחוב הרב גורן בגבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: דרושים/ות מורים/מורות לעיריית גבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 56/2017 - להקמת מקווה טהרה בגבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 55/2017 - הזמנה לקבלת הצעות לשכירת רכבים בשיטת הליסינג התפעולי קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 54/2017 - אב בית / איש/אשת תחזוקה בבית ספר קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 57/2017 - מזכיר/ת הלשכה המשפטית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 50/2017 - מנהל/ת מחלקת רכש ואספקה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 52/2017 - דרוש/ה מזכיר/ת מתי"א קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 51/2017 - דרוש/ה טכנאי/ת מחשבים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 49/2017 - לביצוע עבודות שחזור ושיקום מבנה באר מים ופיתוח סביבתי קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 34/2017 - הזמנה לקבלת הצעות לשכירת כיתת גן ברח' נעמי שמר לצורך הפעלת גן ילדים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 15/2017 פרוטוקול החלטה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 14/2017 פרוטוקול החלטה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 17/2017 - להקמת מבנה אולם ספורט ואודיטוריום ברמת הדר קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 24/2017 - הזמנה לקבלת הצעות לשכירת מבנה למעון יום ברח' האתרוג בגבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 15/2017 הזמנה לקבלת הצעות לשכירת מבנה ברח' פרדס רוזנבלום לצורך הפעלת גן ילדים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 4/2017 - הזמנה לקבלת הצעות לניהול והפעלת אולפנה לבנות בגבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: לאגף החינוך בעיריית גבעת שמואל דרוש/ה כוח אדם על בסיס שעתי למילויי מקום לתפקידים הבאים: קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז מס' 48/2017 - הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי פינוי אשפה, גזם וגרוטאות, טיאוט וניקיון רחובות בעיריית גבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז מס' 36/2017 - הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי טיפול בפסולת נייר, פסולת אריזות קרטון ופסולת אריזות פלסטיק קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 45/2017 - להקמת מבנה אולם ספורט ואודיטוריום ברמת הדר קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 14/2017 - מכרז שרותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך מיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 9/2017 - הזמנה לקבלת הצעות לשכירות מבנים לצורך הפעלת גני ילדים ברח' נעמי שמר בגבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 20/2016 לאספקה, התקנה ותחזוקה, כולל הקמת תשתית סיבים אופטיים, של מערכות אבטחה טכנולוגיות בגבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז מס' 5/2017 - הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי ממונה בטיחות ויועץ בטיחות בגבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 1/2017 להקמת מבנה קהילתי ברמת הדר בגבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 26/2016 - ביצוע עבודות קטנות של תחזוקה ופיתוח בגבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: עיריית גבעת שמואל מכרז פומבי מס' 25/2016 - לאספקת שירותי נקיון במבני ציבור בעיריית גבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 23/2016 - להקמת מרכז יום לתשושים ותשושי נפש בגבעת שמואל. שימו לב - שינוי במועד ההגשה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: הזמנה מס' 60/2017 - להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים של עיריית גבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 20/2016 הזמנה לקבלת הצעות לאספקה, התקנה ותחזוקה, כולל הקמת תשתית סיבים אופטיים, של מערכות אבטחה טכנולוגיות בגבעת שמואל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:

חזור למכרזים פעילים