דלג לתוכן העמוד
נגישות פייסבוק יוטיוב

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז- ספק יחיד על פי תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים) התשמח-1987

אדם ו/או תאגיד הסבורים כי קיים מציע אחר בעל ניסיון בהפעלת מערכת למידה אינטרנטית בגני ילדים המותאמת לגיל הרך ואשר כוללת את כל התכונות המפורטות לעיל, רשאים לפנות לעירייה בכתב בלבד, בצירוף מסמכים ואישורים רלוונטיים עד לתאריך  29.09.2020 בשעה 12:00 למייל yehuditn@givat-shmuel.muni.il ולאשר את קבלת המייל בטלפון :03-5319284

 

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז- ספק יחיד על פי תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים) התשמח-1987.pdf