גלי בן שמואל
מנהלת אגף משאבי אנוש
03-5319294
 

אגף משאבי אנוש של עיריית גבעת שמואל, מטפל בעובדים משלב גיוסם ועד לסיום העסקתם ברשות ונמצא לצידם בכל הצמתים המרכזיים כעובדי הרשות.  

תפקיד האגף הינו לתת מענה לצורכי העירייה ולאגפיה השונים בשיבוץ כוח אדם מתאים, מקצועי ואיכותי, בהתאם לנהלים ולדרישות, ולטפח סביבת עבודה נוחה ונעימה, תוך הדרכת כלל העובדים למקצועיות ולשירותיות.

תחומי פעילות האגף:

  • גיוס וקליטת עובדים - ההון האנושי, בעיקר באמצעות מכרזים המתפרסמים בעיתונות.
  • ליווי העובדים והשתלבותם ברשות, תוך דאגה למימוש זכויותיהם כמתבקש מהסכמי העבודה במגזר הציבורי ובהתאם לאיגודים המקצועיים אליהם הם משתייכים.
  • סיוע בהשבחת העובדים, טיפוח מקצועיות ומודעות למתן שירות ברמה ובאיכות גבוהות באמצעות השתלמויות, קורסים וימי עיון. 
  • טיפול ברווחת העובדים, הן בפן האישי והן בפן המקצועי, ועידוד למצוינות על ידי אחראית תחום המופקדת על הנושא.
  • קיום אירועים חברתיים ברמה העירונית לחיזוק המעורבות החברתית של העובדים בקהילה.
  • חיזוק תחושת השייכות התורמת לעשייה העירונית למען תושבי העיר.