מוטמעים נוהלי הבטיחות במוסדות החינוך, בטיולים ובפעילות חוץ בית ספרית, בפנימיות ובקייטנות בקרב מנהלי מוסדות החינוך, עוזרי בטחון (עבט"ים), רכזי טיולים, אבות בית, גננות, סייעות, רכזי פעילויות במתנ"ס, מנהלי צהרונים ומנהלי קייטנות. 
הנהלים מוטמעים באמצעות כנסים, השתלמויות ותדרוכים, תוך שימוש במצגות בטיחות  מתקדמות.
מתבצעות ביקורות שוטפות, נכתבים דו"חות בטיחות  תקופתיים בדגש על ההכנות לקראת קבלת אישורי בטיחות למוסדות חינוך ונערכות תכניות בטיחות לאירועים המוניים.
מתבצעות ביקורות שוטפות ומתוקנים ליקויים על-פי דו"חות ביקורת של שרותי כבאות והצלה.

הכנת מוסדות החינוך לשעת חירום.