מור יניב
קצינת ביקור סדיר
03-5319293

 

דבר המנהלת

המחלקה מלווה באופן פעיל את כל התהליכים בתוכניות למניעת נשירה, המענה לצרכי התלמידים בסיכון נשירה, לאומי בבתי ספר ובמועדוניות, שיבוץ סטודנטים מתנדבים לעזרה לתלמידים.

מטרות:

ליישום חוק חינוך חובה מגיל 3 ועד 18 בחינוך הרגיל ועד 21 בחנ"מ.

לאתור ולמנוע נשירת תלמידים מבתי הספר.

לטפל ולעקוב אחר היעדרות סמויה וגלויה של תלמידים מהמסגרת הלימודית.

ללוות את תהליך המעבר של תלמידים בין מסגרת אחת לאחרת, במצבים של סכנת נשירה, במעברים בין בתי הספר היסודיים לחטיבה, חטיבה לתיכון ,במעבר תלמידים חדשים לעיר ובמעבר בין בי"ס לבי"ס בעיר.

המחלקה מנהלת את המועדוניות לילדים בסיכון של עיריית ג"ש.

ילד שאינו מבקר באופן סדיר בביה"ס, מהווה קושי משפחתי ,והאתגר הוא למצוא מענה.

המחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה בונה מערך חינוכי טיפולי בקהילה שיסייע לתלמיד, לביה"ס ולמשפחתו. לשם כך משתפים את כל גורמי הטיפול בקהילה מגבשים דרך התערבות ולחזרתו של התלמיד לתפקוד הולם בביה"ס.

השירותים הניתנים על ידי עיריית גבעת שמואל  תורמים לאחוזי הנשירה הנמוכים ביותר במחוז מרכז !