בעיר גבעת שמואל התברכנו במוסדות חינוך על יסודיים מעולים.
בקשות ללימודים מחוץ לעיר יאושרו בוועדת העברות במקרים חריגים בלבד.
המעוניינים להגיש בקשה ללימודים מחוץ לעיר נדרשים לבצע רישום באתר העירייה לבי"ס בגבעת שמואל, ולאחר מכן למלא טופס בקשת העברה.
בקשות העברה יתקבלו עד ה- 27.1.2022 כ"ה בשבט תשפ"ב.
לא יתקבלו בקשות מעבר לאחר תאריך זה.
מתן תשובות למגישי בקשות העברה עד ה- 24.3.2022 כ"א באדר ב' תשפ"ב.