על כל קריאת מוקד, העירייה מבצעת הדברות נגד מכרסמים, סורקת ולוכדת נחשים בשטחים הציבוריים, מבצעת ניטור ברחבי היישוב לאיתור מוקדי מים עומדים המהווים מקור ליתושים ומדבירה אותם. בשטחים הפרטיים/משותפים, פיקוח העירייה מיידע את הנוגעים בדבר כולל הסבר לדרכי פעולה.
השירותים ניתנים גם לכל מוסדות הציבור כמו בתי ספר, גני ילדים, מועדונים וספריה.