תמונות מהפעילות:

בני נוער עם מסכות בגינה ציבורית

בני נוער עם מסכות בגינה ציבורית

בני נוער עם מסכות בגינה ציבורית

בני נוער עם מסכות בגינה ציבורית

בני נוער עם מסכות בגינה ציבורית

 

טקסט נגיש:

הכשרת מדריכים בנושא מוגנות לצוותי הנוער בסניפים אילנוער וקריית אלון  יוצאת לדרך! 

בהנחיית:
שלומי מויאל - ראש חטיבת ילדים ונשים בארגון הבינלאומי לקרב מגעIKMF מפתח שיטתstay away  למוגנות
 
מאפייני גיל ההתבגרות, העולם הווירטואלי סכנות והשפעות הטרדות  מינית, כללי מוגנות בסיסיים ועוד...
 
לצוותי הדרכה באילנוער

ביום שלישי 17.8 וביום חמישי 20/8 יתקיימו שתי הכשרות רצופות בשעה 17:00 ובשעה 18:30

לצוותי ההדרכה בקרית אלון  
ביום ראשון 23/8 וביום שני 24/8 יתקיימו שתי הכשרות רצופות בשעה 17:00 ובשעה 18:30.
 
בשל מגבלות הקורונה, הסדנאות ייערכו בחוץ בנוכחות של עד 20  עם מסיכה, הצהרת בריאות חתומה ובמרחק נדרש...
 
מצפים לראותכם,

 
             שלומית מרסיאנו,                                                                ערן אבן צור  
מנהלת הרשות העירונית לביטחון קהילתי                                  מנהל מחלקת נוער עירונית