קבלת קהל תתאפשר אך ורק דרך מערכת זימון התורים באתר הוועדה המקומית.
בהתאם להנחיות משרד הבריאות, הכניסה תותר רק עם מסכה, מדידת חום ושמירת מרחק של 2 מטר. 
לא תתקבל קבלת קהל ללא זימון תור מראש דרך המערכת.


טלפון: 03-7266847
פקס: 03-7266843 
כתובת: גוש עציון 11, קומה 3 

קבלת קהל במשרדי אגף הנדסה והועדה לתכנון ובניה גבעת שמואל: 
* יום ב'  בין השעות 9:00-12:00
* יום ד'  בין השעות 16:00-18:00 
כתובת:  גוש עציון 11 קומה 3.

בשעות קבלת קהל לא יינתן מענה טלפוני

 


 

תחומי האחריות - אגף הנדסה:

אגף ההנדסה אחראי על פעילות הבניה, פיתוח העיר והסביבה העירונית.
מעורבות בתכנון תכניות בנין עיר ופרויקטים תחבורתיים ברמת תכנון ארצית

ועירונית.
בניה חדשה בישוב
תוספת בניה ושדרוג מבני ציבור
בנית תשתיות עירוניות הכוללות כבישים מדרכות קווי ביוב, אספקת מים ומערכת ניקוז
אחראית על נושאי תכנון, פיתוח, ובקרה לבינוי עירוני.


לפניות תושבים בנושא בניה תוספות בניה פרגולות לאישור חריגות בניה יש לפנות:
ל- אתר הועדה המקומית גבעת שמואל