מועצת העיר גבעת שמואל

מועצת העיר גבעת שמואל מונה כיום 15 חברות וחברים (כולל ראש העירייה), שנבחרו בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות. בדומה לכנסת במישור הלאומי, מועצת העיר הינה פרלמנט מקומי המורכב מחברי הרשימות השונות שהתמודדו בבחירות. כך גם יש סיעות שחברו לפעול כקואליציה, ומולן סיעות אופוזיציה. 

תפקידי המועצה הם בעיקר לדון ולקבל החלטות בנושאים רבים שבהם היא מחויבת על פי החוק וכן בנושאים שוטפים כפי שמוגדר בפקודת העיריות. בין היתר עליה לאשר: תקציב שנתי רגיל, תקציבים בלתי רגילים (לפיתוח ולפרויקטים), צו מסים (ארנונה) מידי שנה, מינוי ועדות חובה וועדות רשות עירוניות ועוד.  

המועצה מתכנסת אחת לחודש לישיבה מן המניין, אלא אם כן החליטה על פגרה שנתית שאינה יכולה לעלות על חודשיים. בנוסף מתקיימות מעת לעת ישיבות שלא מן המניין לדיון בנושאים מיוחדים. כל ישיבות המועצה פתוחות לקהל הרחב, לשמיעת הדיונים.

 

חברי מועצת העיר - מליאה

 

סיעה שם  נייד  דוא"ל 
גבעת שמואל אחת יוסי ברודני  0528413111 ybrodny@givat-shmuel.muni.il
גבעת שמואל אחת  בני סומך 054-3025094   bennysomech@gmail.com
גבעת שמואל אחת  שלומית מנטל  054-4973582 

shlomit.mantel@gmail.com

גבעת שמואל אחת  עינת כרמל  052-4323036 

 einat1972@yahoo.com

הבית היהודי  יעקב ויליאן  050-4323507    vilian@givat-shmuel.muni.il
הבית היהודי  עדי גרוס  054-6622399   ahg@zahav.net.il
הבית היהודי מירי אברג'יל 054-3503020

miri.abargel@hotmail.com

חופש משה מרר 054-9299264 marer@zahav.net.il
חופש מנחם צרויה 054-4467568 Menahem125@walla.com
חופש מיכל נתנאל 054-4959870 MICHAL.NETANEL@AMADEUS.COM
ג"ש הרצל ארביב 050-5235136 h.arviv10@gmail.com
ש"ס עו"ד משה קייקוב 050-6613987

mklaw126@gmail.com

גבעת שמואל מתחדשת רו"ח גל לנצ'נר 052-3605099

gallenchner@gmail.com

גבעת שמואל שלנו רונית לב 052-9211630

ronitlev22@gmail.com

גבעת שמואל שלנו צחי סטולוביץ 0527994907

IZAAKADV@GMAIL.COM