מועצת העיר גבעת שמואל

מועצת העיר גבעת שמואל מונה כיום 15 חברות וחברים (כולל ראש העירייה), שנבחרו בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות. בדומה לכנסת במישור הלאומי, מועצת העיר הינה פרלמנט מקומי המורכב מחברי הרשימות השונות שהתמודדו בבחירות. כך גם יש סיעות שחברו לפעול כקואליציה, ומולן סיעות אופוזיציה. 

תפקידי המועצה הם בעיקר לדון ולקבל החלטות בנושאים רבים שבהם היא מחויבת על פי החוק וכן בנושאים שוטפים כפי שמוגדר בפקודת העיריות. בין היתר עליה לאשר: תקציב שנתי רגיל, תקציבים בלתי רגילים (לפיתוח ולפרויקטים), צו מסים (ארנונה) מידי שנה, מינוי ועדות חובה וועדות רשות עירוניות ועוד.  

המועצה מתכנסת אחת לחודש לישיבה מן המניין, אלא אם כן החליטה על פגרה שנתית שאינה יכולה לעלות על חודשיים. בנוסף מתקיימות מעת לעת ישיבות שלא מן המניין לדיון בנושאים מיוחדים. כל ישיבות המועצה פתוחות לקהל הרחב, לשמיעת הדיונים.

 

חברי מועצת העיר - מליאה

 

סיעה שם  דוא"ל 
גבעת שמואל אחת יוסי ברודני  [email protected]
גבעת שמואל אחת  מירב שולנר  [email protected]
גבעת שמואל אחת  אורי וייס

[email protected]

גבעת שמואל אחת  אפרת קליין

 [email protected]

גבעת שמואל אחת  דוד חזות [email protected]
ג"ש הרצל ארביב  [email protected]
ג"ש מיה טל  [email protected]
רשימת הדתיים הלאומיים יעקב ויליאן

 [email protected]

טב הציונות הדתית רז שרייבר [email protected]
טב הציונות הדתית שמוליק מאירוביץ [email protected]
הליכוד דור חרלפ [email protected]
אחדות בגבעה משה קייקוב [email protected]
גבעת שמואל שלנו משה מרר

[email protected]

גבעת שמואל שלנו עדי גרוס

[email protected]

גבעת שמואל מתחדשת גל לנצנר

[email protected]

 

הסכמים קואליציוניים

(הקש לצפייה)