הגר טלר
מנהלת מחלקת פרט - חינוך מיוחד
03-5319220
יפית יצחק
מזכירת המחלקה לחינוך מיוחד
03-5319290
050-2059225

דבר המנהלת

המחלקה נותנת מענה אישי וייחודי לאוכלוסיית הילדים בעלי הצרכים המיוחדים מגיל 3 – 21, ופועלת באופן מערכתי ובשיתוף פעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים ועם המשפחות.

מטרות:

מימוש באופן מלא של שילוב התלמיד/ה עם הצרכים המיוחדים במסגרות החינוך הרגילות יחד עם מענה מיטבי מתמשך לתלמיד ומשפחתו במסגרת הלימודים המיוחדת שלה נדרש בחשיבה על השתלבות מרבית בחברה.

מסגרות החינוך הרגילות והמיוחדות ברשות ומחוצה לה, נקבעות ע"פ צרכי התלמיד והאפשרויות הקיימות ברשות וע"פ הלקויות בכל רמות התפקוד של התלמידים בחלוקה הבאה:

- תוכניות שילוב בבתי הספר לחינוך רגיל.

- כיתות חינוך מיוחד בבתי-ספר רגילים.

- גנים ובתי ספר לחינוך מיוחד.

קליטת תלמיד למסגרת לימודים בחינוך המיוחד מיושמת לאחר תהליך הפנייה לקביעת זכאות.

הזכאות נקבעת זכאות ואפיון/ערר הפועלת מתוקף חוק החינוך המיוחד התשמ"ח (1988).