אתי בן דוד
מנהלת מחלקת רכש וקניינית העירייה
03-5319239

תפקידי המחלקה 

  • רכישת ציוד לכל  מחלקות העירייה ושלוחותיה  
  • רכישת ציוד למוסדות חינוך 
  • ריכוז ועדת קניות 
  • בקשת הצעות מחיר 
  • עריכת טבלאות להשוואות מחירים 
  • עריכת מכרזי זוטא 
  • בניית לוגיסטיקה המשרתת את כל המערכת הממוחשבת