מיכל יעקובובסקי
מנהלת המטה לבטיחות בדרכים
03-5323692
050-2059236 / 054-4220163

המטה לבטיחות בדרכים הוקם על מנת לתת מענה כוללני לתחום הבטיחות בדרכים על שלל היבטיו - המניעתיים, ההסברתיים והשתתפות בגופים המקבלים החלטות בנושאים התשתיתיים. 

נושא הבטיחות בדרכים ברשויות המקומיות נעשה באמצעות מטות בטיחות הפועלים בכל אחת מהרשויות המקומיות ברחבי הארץ. 
באמצעות מטות בטיחות אלה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מאתרת וממפה מוקדי סיכון בתשתיות, מאתרת קבוצות אוכלוסייה פגיעות ומגדירה את מאפייני ההיפגעות הייחודיים להן.

המטה המקומי לבטיחות בדרכים הוא הגוף המתכנן והמבצע של תהליכי עבודה בנושא בטיחות בדרכים, שנבחנו ואושרו על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים והוועדה לבטיחות בדרכים. 

לכל מטה בטיחות מקומי ממונה מנהל, ותפקידו לרכז ולנהל את הפעילות בנושא הבטיחות בדרכים ברשות המקומית.

בין תפקידיה של מנהלת מטה הבטיחות בעיריית גבעת שמואל:

  • לפעול בקרב בעלי תפקידים ברשות ליצירת אינטגרציה של כל הפעילויות לקידום הבטיחות בדרכים בעיר ולהיות הגורם האחראי להוצאת הפעילויות לפועל.
  • לקיים פעילויות בקרב אוכלוסיות ומגזרים בקהילה, לרבות עידוד ההתנדבות למען הבטיחות בדרכים.
  • לקיים פעולות הסברה להגברת המודעות לבטיחות בדרכים בהתאם למוקדי הסיכון התרבותיים, לאוכלוסיות ולמגזרים על-פי תכנית העבודה של מטה הבטיחות.
  • ליצור שיתוף פעולה ולשמר אותו עם כל גורמי האכיפה בתחומי הרשות המקומית.
  • לפעול לתגבור של פעולות חינוך והסברה נוספות בבתי הספר ובגנים בהתאם לתכנית העבודה ולוודא כי קיים מערך תמיכה עבורן.
  • קידום פעילויות הדרכה והסברה בקרב תלמידים ותושבים בנושא זהירות בדרכים.