רשת אספקת מי השתיה ביישוב שלך, מהווה חלק ממערכת אספקה ראשית הכוללת מערכת הובלה ואגירה של מים.

 

מערכת אספקת מי השתיה בישראל מהווה תמהיל של מספר מקורות מים ברמה

ארצית ויישובית המגיעים מספקי המים וכוללת מתקני שאיבה, טיפול, הובלה, מדידה, אגירה וניטור של מים. ​

תכניות אב - מים, ביוב וניקוז