סימן וי  כישורי חיים ומיומנויות חברתיות


סימן וי מוגנות


סימן וי חוסן נפשי


סימן וי אלכוהול ונהיגה


סימן וי התנהגויות סיכון