הרצאות להורים - 14 הרצאות 790 משתתפים 
הרצאות לבני נוער – 12 הרצאות לתלמידים – 1600 משתתפים
סדנאות לבני נוער - 12 סדנאות – 1200 משתתפים
25 מופעי תאטרון  -1904 משתתפים 3 אירועי שיא: 390 משתתפים.