ניתן להגיש ערר על האישור למנהל אגף יער ואילנות ופקיד היערות הממשלתי ד"ר ארז ברקאי, בתוך 14 יום מיום הפרסום. 

באין ערר, האישורים יכנסו לתוקף בתום 14 יום.

טופס ערר על החלטה לגבי רישיון לכריתת / העתקת אילן מוגן ניתן להוריד מאתר משרד החקלאות.

יש לשלוח את העררים לכתובות המייל:
לכתובות המייל: 
[email protected]  [email protected] ולפקס 03-9485264.