רישום לכיתות ז'

המערכת תהיה פתוחה לרישום החל מיום 3.1.2022 א' בשבט תשפ"ב ועד ליום 23.1.2022 כ"א בשבט תשפ"ב.

ממלכתי – רישום לתיכון גבעת שמואל.

ממ"ד בנות – רישום לאולפנת אמי"ת גבעת שמואל.

ממ"ד בנים – רישום לישיבת בני עקיבא גבעת שמואל.

כניסה למערכת הרישום