מערכת הרישום לצהרוני הגנים תהיה פתוחה לכולם עד 31.5.23

הרישום לאחר תאריך זה, יתאפשר רק על בסיס מקום פנוי ובתוספת תשלום.

 

ציור של לחצן  קישור לרישום

 

ציור של סימן קריאה אדום  הרישום לצהרוני המתנ"ס יושלם רק אחרי רישום ותשלום המקדמה.