מערכת הרישום לצהרוני הגנים תהיה פתוחה לכולם עד 31.5.23

הרישום לאחר תאריך זה, יתאפשר רק על בסיס מקום פנוי ובתוספת תשלום.

 

  קישור לרישום

 

  הרישום לצהרוני המתנ"ס יושלם רק אחרי רישום ותשלום המקדמה.