8.4 הסעת נוסעים
8.4ב' תחנה מרכזית
8.9א' מוסך 

 

פריט תיאור העסק  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי  מדיניות העירייה 

8.4 ב

הסעת נוסעים 
תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעברה, תחנת רכבת מרכזית
ע"פ הנחיות מחלקת הנדסה / הועדה המקומית לתכנון ובנייה רק על פי תב"ע ייעודית.

8.9 א

מוסך - מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)   אסור בכל חלקי העיר