רישוי עסקים

לחצו על שאלה על מנת לצפות בתשובה:

האם הגשת אוכל מוכן ללא הכנתו במקום נחשב לבית אוכל?

כן. בית אוכל הוא כל מקום שמכין ו/או מגיש מזון לצריכה במקום. יש להדגיש שבית אוכל חייב באישור רישיון עסק או רישיון יצרן. אם מדובר במזון המסופק לעסק הסעדה חל איסור הכנת המזון בבית.

האם נדרש רישיון עסק להפעלת מחסן בשטח של מעל 50 מ'?

כן. העסק בו מדובר טעון רישיון עסק לפריט רישוי מחסן שגודלו מעל 50 מ"ר פריט 6.1 בצו רישוי עסקים. העסק חייב להיות בשטח ביעוד מסחרי או אחסנה על פי היתר הבניה והתב"ע החלה על האזור והנכס.

מה ההבדל בין קניון למרכז מסחרי?

קניון הוא מקום הכולל 10 בתי עסק (למעט משרדים) לפחות או ששטחו הכולל 1000 מ"ר לפחות. זהו מרכז קניות סגור עם כניסות מוגדרות, שניתן לתחום אותו ולמנוע כניסת הציבור כשהמרכז סגור.
לעומת זאת, מרכז מסחרי הוא מרכז שיש בו אוסף חנויות הפתוח לציבור, ללא דלתות ומחסום לציבור. המרכז עצמו לא חייב ברישיון אך החנויות יחויבו ברישיון לפי סוג עיסוקן.

האם ניתן למכור אוכל מוכן מתוך רכב ברחבי העיר?

לא ניתן לנהל עסק לרוכלות מכל סוג לרבות רוכלות מכירת מזון מרכב ברחבי העיר.

האם ניתן להקים דוכן מזון ברחוב?

לא. לפי חוק העזר העירוני לא ניתן לנהל כל סוג של רוכלות בין אם זה מזון או לא.

האם מותרת חלוקת מוצרים כגימיק בבתי ספר או במקומות ציבוריים?

לא. מדובר בעסק של רוכלות והוא אינו אפשרי לפי חוק העזר העירוני. לא ניתן לבצע מבצעי שיווק ברחובות הישוב באמצעות דוכנים או חלוקת מוצרי פרסום.

האם מתר להקים באופן חד פעמי עמדה מחוץ לעסק ולמכור מוצרים?

לא. חל איסור על  הצבת עמדות מכירה ושיווק במרחב הציבורי על המדרכות לרבות הצבת דוכני פרסום או מכירה. זהו עיסוק של רוכלות והוא אסור על פי חוק העזר העירוני.

האם לכל עסק מדרשת תכנית חתומה ע"י מהנדס מורשה?

כן. לפי תקנות רישוי עסקים כל עסק חייב להגיש תכנית החתומה ע"י "בעל מקצוע מוסמך" כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) שהוא: מהנדס/הנדסאי/אדריכל מורשה חתימה.

האם משפחתון טעון רישוי עסקים?

משפחתון אינו עסק טעון רישוי על פי חוק רישוי עסקים. משפחתון מעל 8 ילדים  נדרש לרישיון משרד התמ"ת והיתר לשימוש חורג מטעם אגף הנדסה.

האם ניתן לפתוח מחסן לציוד רפואי בתוך דירת מגורים?

מחסן לציוד רפואי טעון רישיון עסק. אם המחסן בדירת מגורים או בנכס לא מסחרי, הוא יהיה חייב בהליך שימוש חורג.

האם מרפאת שיניים בדירה פרטית צריכה רישיון עסק?

מרפאת שיניים אינה טעונה רישיון עסק. חייבת בהליך שימוש חורג.

מה צריך לעשות בעל עסק במידה והחליט לסגור את עסקו?

בעל העסק שסגר את עסקו חייב לשלוח הודעה בדואר או בדואר אלקטרוני או בפקס על סגירת העסק למח' רישוי עסקים או למלא טופס עזיבה או סגירת העסק ולשלוח הטופס למח' רישוי עסקים, על מנת לדווח לכל גורמי הבקשה ולהקפיא את הטיפול בבקשה, וגם כדי שלא יגישו תביעה משפטית כנגד בעל העסק על ניהול עסק ללא רישיון. מומלץ לבעל העסק לדווח גם למח' הגביה על סגירת העסק.

האם הצבת מכונות שתייה וחטיפים אוטומטיות בתוך שטח בית הספק נדרשת ברישיון עסק?

לא. הצבת מכונות שתיה אוטומטיות ומכונות לחטיפים בתוך שטח בית הספר אינה נדרשת ברישיון עסק. הצבת המכונות תהיה רק בתוך שטח בית הספר ובאישור מנהל בית הספר ומנהלת אגף החינוך.

האם סטודיו למחול, פילאטיס או אולמות לחוגי ספורט נדרשים לרישיון עסק?

לא. אולמות ספורט והתעמלות שלא נערכים בהם משחקים עם קהל אינם טעונים רישיון עסק.

האם מחסן בשטח 30-40 מ"ר לאחסנת יין בלבד נדרש לרישיון עסק?

כן. כל מחסן מזון לרבות מחסן יין ללא קשר לגודלו של המחסן טעון ברישיון לניהול עסק לפי מס' פריט 4.6 ג' (אחסנת מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם).

האם נדרש רישיון לחנות מתנות?

לא. חנות מתנות אינה עסק טעון רישוי. במידה ושטח החנות יהיה מעל 800 מ"ר, העסק יידרש ברישיון לפי פריט מס' 6.2.

האם עסק מכירת ציוד מתוך מחסן טעון ברישוי?

העסק יידרש ברישיון לניהול מחסן כללי בתנאי שגודלו יהיה מעל 50 מ"ר.

האם עסק המקיים הרצאות וסדנאות נדרש ברישיון?

לא. עסק המקיים חוגים והרצאות אינו עסק טעון רישוי. עסק זה אינו מוגדר כעינוג ציבורי, אך יש לקחת בחשבון שאם מדובר בעסק המוקם בדירת מגורים הוא טעון היתר שימוש חורג על פי חוק תכנון ובניה.

האם להפעלת סדנאות יצירה לילדים נדרש רישיון עסק?

סדנאות לילדים המהוות חלק מפעילות של חינוך בלתי פורמאלי, לאחר שעות הלימודים אינן עסק טעון רישוי. סדנאות כאלה הנערכות במועדי החופשות, בחגי ישראל ומעסיקות 11 ילדים ומעלה לפחות חצי יום, ייחשבו כקייטנה הטעונה רישיון לניהול עסק.

האם נדרש רישיון עסק לפתיחת גן ילדים פרטי?

לא. גן ילדים פרטי אינו טעון רישיון עסק. הפעלת הגן טעונה אישור משרד החינוך. 
אם הגן נמצא בדירת מגורים, הוא חייב בהיתר שימוש חורג על פי חוק תכנון ובניה. יש לפנות לאגף הנדסה על מנת לקבל אישור שימוש חורג.

האם עסק החלפת כספים (change ) טעון רישיון לניהול עסק?

עסק החלפת כספים אינו טעון רישיון עסק.

היכן אפשר להתלונן על הרעלת מזון מעסק?

תלונה על הרעלת מזון מעסק יש לדווח למשרד הבריאות, למח' אפידמיולוגיה ביחידת הרעלת מזון. פרטים על המקרה יש לצרף על גבי טופס דיווח על מקרה של הרעלת מזון .
פרטים נוספים בנושא ניתן לבדוק באתר משרד הבריאות, יח' הרעלת מזון.

האם נדרש רישיון עסק למגרשי טניס שאין בהם יציעים ומתקיימות בהם תחרויות רשמיות?

מגרש טניס שיש בו משחקי ליגה ו/או משחקים בינלאומיים צריך להוציא רישיון עסק על סמך כמות הקהל שהוא אמור להכיל. פריט 7.7 יא מתייחס למגרש שאמור להכיל מתחת ל-500 איש ופריט 7.7 ד מתייחס למגרש מעל 500 איש. הרישיון מדבר על מקומות ישיבה ועמידה.

האם נדרש רישיון עסק עבור משאיות ומכולות קירור של חברת מזון ? האם רישיון העסק של החברה מכסה גם את המשאיות?

נדרש רישיון נפרד ע"פ צו פריט 4.6 ד' ומונפק בדרך כלל על שם בעל החברה, בתנאי שצורף אליו נספח המפרט את כל מספרי הרישוי של המשאיות. במקרה של החלפה או מכירה של אחת המשאיות אין צורך בהחלפת כל הרישיון, אלא רק בעדכון הנספח המציין את מספרי הרישוי של המשאיות.

מה הדין לגבי חנויות המוכרות דגי נוי? פעילות ההצגה קיימת, אך כמשרתת את פעילות המכירה. האם העסק טעון רישוי?

היות וישנה פעילות של הצגת דגי נוי ע"פ סעיף 3.2 ב' , על כן עצם פעולת "ההצגה" טעונה רישוי ואין זה משנה באם מתקיימת "מכירה".

האם הוספת מתקנים מתנפחים לבריכה,(ללא מתקן הליכה על המים) דורשת רישיון כפריט 7.6 (משחקים)? אם כן, האם הדבר תקף גם באירוע תחת כיפת השמים (יריד) ו/או בתוך מתחם קמפינג בעל רישיון?

מתקנים מתנפחים (ללא מתקן הליכה על המים) טעונים רישוי לפי פריט 7.6 משחקים, בכל המקרים, כולל אירועים תחת כיפת השמיים ובקמפינג. 
חל איסור על שימוש במתקן "הליכה על המים" באירועים טעוני רישוי. במשחקי "הליכה על המים" קיימת סכנה של חנק ושל חבלות, העלולות להיגרם כתוצאה מהתנגשות המשחקים בדפנות הבטון של הבריכה.

מה הם תחומי הבדיקה המותרים למפקח רישוי עסקים במסגרת הביקורות בשטח? האם הוא רשאי לבדוק נושאי תברואה?

למפקח רישוי עסקים אין סמכות לבדוק נושאי תברואה. רק לתברואן המועצה יש סמכות לבדוק עניינים הקשורים לתברואה.

האם נדרש רישיון עסק לאירועים ופעילות בית ספרית שלא במתחם בית הספר? מה הם השיקולים המשפיעים על פתיחת הליך רישוי עסק? האם הדבר תלוי במספר התלמידים המשתתפים בפעילות?

לפעילות המוגדרת כטעונת רישוי כמו לדוגמה אירוע תחת כיפת השמיים או רחצה בבריכה, צריך שיהיה רישיון עסק. חוזר מנכ''ל משרד החינוך וההנחיות של הממונה על הבטיחות במשרד החינוך קובעים שכל האירועים בתוך בית הספר לא טעונים רישוי, אבל ביציאה מחוץ לכותלי בית הספר לפעילות הטעונה רישוי יש להוציא רישיון עסק.

האם נדרש רישיון עסק עבור אירוע שיתקיים ל- 500 תלמידים במועדון הספורט ובבריכה?

אם יש 500 משתתפים ויותר נדרש רישוי ניפרד לפי 7.7 ה', 'אירוע תחת כיפת השמים'.