אתי סומך
מנהלת האגף לשירותים חברתיים
03-5319204
 

האגף לשירותים חברתיים הינו יחידה מקצועית, אשר יעודה מתן שירותים אישיים לפרט, למשפחה ולקהילה לקידום רווחתם של תושבי העיר - מתינוק ועד קשיש, תוך התייחסות ייחודית למגוון הבעיות הנובעות מקשיים פיזיים, רגשיים, תפקודיים ו/או חברתיים.

איכות ומצוינות השירות - מתן שירות ע"י עובדים ברמה אישית ומקצועית גבוהה תוך שמירה על ערכי האדם, קוד האתיקה המקצועית וחוק העובדים הסוציאליים. 
הרחבה ופיתוח שירותים חברתיים תוך שיתוף פעולה עם מחלקות אחרות בעירייה ומחלקות לשירותים חברתיים בבקעת אונו.