10.8 חומרי חיטוי או ניקוי 

 

 

פריט תיאור העסק  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי  מדיניות העירייה 

10.8 ב

אחסון חומרי חיטוי או ניקוי שלא לצורך מכירה במקום   אסור בכל אזורי העיר