סדנאות להורי המועדוניות בעיר
סדנאות להורי הנוער שנפתחו תיקים פלילים כנגדם 
סדנאות בנושא מניעת התנהגויות סיכון וסמכות הורית 
סדנאות בנושא התמכרויות לרשת ולמסכים