סטטוס: אושר להפקדה

טיטו אדריכלים

קישור למסמכי התכנית באתר מנהל התכנון

מצב קיים: 9 מבנים בני 4 קומות, סה"כ 112 יח"ד.

תכנון מוצע: כ-380 יח"ד ב-3 מבנים בני 27-30 קומות מעל חזית מסחרית ובשילוב שטחי ציבור וכיכר עירונית.

 

הדמיות

טיטו אדריכלים