תמונה של בנייניםסטטוס: בתהליך תכנון

אדריכל צביקה שסל

קישור למסמכי התכנית באתר מנהל התכנון

מצב קיים: 4 מבני מגורים, 4 קומות על עמודים, סה"כ 64 יח"ד. בנוסף, מגרש למבני ציבור בשטח של כדונם ושטח לחניה ציבורית.  

תכנון מוצע: הקמת שלושה בנינים בני 15 קומות מעל קומה מסחרית וחניה ציבורית, סה"כ כ-200 יח"ד, כולל 20% יח"ד קטנות. בנוסף, הגדלת שטח המגרש הציבורי לכדונם וחצי והוספת זכויות בניה למגרש זה.