במהלך שנת 2015 החליטה העירייה על קידום תכנית להתחדשות עירונית בשכונה...

סטטוס: בתהליך תכנון

פרחי צפריר אדריכלים

מצב קיים: במתחם הנדון ישנם שישה מבנני מגורים שהוקמו בשנות ה-60, הבנויים סביב חצרות פנימיות. סה"כ במתחם 552 יח"ד. בנוסף ממוקמים במתחם שפ"פים, שטח למסחר, שטחים למבני ציבור שצ"פים ושבילים. שטח המתחם - כ-50 דונם.

במהלך שנת 2015 החליטה העירייה על קידום תכנית להתחדשות עירונית בשכונה. התכנית קודמה במסלול התחדשות עירונית של משרד הבינוי והשיכון. והתכנון אף אושר עקרונית ע"י מתכננת מחוז מרכז.

במהלך התהליך התכנוני, הודיע משרד הבינוי והשיכון כי עקב הליך משפטי המתנהל באשר למקרקעין בשכונה, הוא מנוע מלתקצב את הפרויקט. לפיכך, אגף ההנדסה מקדם כעת תב"ע להתחדשות עירונית במתחם ללא ליווי תקציבי של משרד הבינוי והשיכון.

הדמיות

פרחי צפריר אדריכלים